تولید لوله اسپیرال

تولید لوله اسپیرال و اتصالات

تولید کننده لوله اسپیرال سایز 40 اینچ الی 120 اینچ
دارای تست آب و طبق AWWA-C200
تولید کننده اتصالات سایز بزرگ / مایترد تا 120 اینچ
مطابق با استاندارد و تست 100%UT