تولید و فروش زانو های فولادی سایز بزرگ

تولید و فروش زانو های فولادی سایز بزرگ

امکان تولید و ساخت زانوهای مایتر تا سایز 96 اینچ در بهاران صنعت – MITERED ELBOW

طبق نقشه و استاندارد مورد نیاز پروژه ها ، دارای تست UT 100%

ساخته شده از لوله های بهاران صنعت ، با امکان بازرسی و تست لوله ها و مواد اولیه قبل / حین / پس از ساخت .

دارای رفرنس قوی در پروژه های مختلف ایران .

 

پاسخ دهید